Volná živnost jako předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

K otázce určení předmětu podnikání obchodních korporací vydal Nejvyšší soud ČR dne 12.05.2021 pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 rozhodnutí, podle kterého nemůže společenská smlouva uvádět jako předmět podnikání pouze název volné živnosti, tedy „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
Číst více

Má poškozený právo na náhradu nákladů vzniklých přibráním zmocněnce v případě, že trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno?

Odpověď na tuto otázku nalezneme v nálezu Ústavního soudu ze dne 29.9.2020, sp. zn. I. ÚS 825/20. Ústavní soud k této problematice konstatuje, že poškozený v trestním řízení má právo na náhradu nákladů vzniklých přibráním zmocněnce, byť trestní stíhání obviněného bylo podmíněně
Číst více

Dlouho očekávaná novela trestního zákoníku a trestního řádu

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal minulý týden zákon, kterým se mění trestní zákoník, trestní řád a některé další zákony. Tato novela přináší hned několik zásadních změn v oblasti trestního práva, a to především možnost častějšího ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů odnětí
Číst více